תרגום משפטי כגשר בין תפיסות משפטיות שונות

article-icon

על הנסיבות ההיסטוריות שבגינן התפתחה מערכת המשפט האנגלית והאמריקאית לעומת המשפט העברי.

בתרגום משפטי מאנגלית לעברית, יש להקפיד על שימוש בשפה רשמית ומכובדת התואמת את מעמד המסמכים המתורגמים. עם זאת, משלב השפה הוא אך ורק המרכיב הבסיסי והמובן מאליו כשאנו עוסקים במסמכים משפטיים. בתרגום מסוג זה, המתח המתמיד בו פועל מתרגם מקצועי בין הרצון לשמור על נאמנות למקור ובין השאיפה לספק לוקליזציה של הטקסט על מנת שיובן בצורה נאותה על ידי קוראים בשפת היעד, הינו מורכב בהרבה.

במהלך עבודת התרגום, ניתקל במונחים משפטיים רבים ובמטבעות לשון נפוצים שהינם חלק מהמארג השפתי הנמלץ והממלכתי של המסמך המשפטי. על מנת להעבירם בצורה יעילה ונאותה לשפה העברית, יש להבין את הנסיבות ההיסטוריות שבגינן התפתחה מערכת המשפט האנגלית והאמריקאית לעומת המשפט העברי.

מונחים המשקפים תפיסות משפטיות שונות

המשפט המקובל (Common law) הוא העיקרון הבסיסי של מערכת המשפט הבריטית והקולוניות שלה כמו ארה"ב ואפילו ישראל בתחילת דרכה. מקורותיו במשפט הרומי ועיקרון ה-Corpus Juris Civiliis שנוסח לראשונה על ידי קיסר האימפריה הביזנטית, יוסטיניאנוס הראשון.

לעומת זאת, המשפט הישראלי מבוסס בחלקים רבים על המשפט העברי שמקורו בתורה ובספרות התנאים והאמוראים, היינו, המשנה, התלמוד וספרות המדרשים.

משפט זה מתבסס על השאיפה להבנות קורפוס חוקים מדויקים ומפורטים לכל תחומי החיים שלא ישאירו מקום לספק או לפרשנות גמישה מדי של הרשות השופטת מתוך עיקרון "עשו סייג לתורה". המשפט המקובל לעומתו, מנסח חוקים באופן מצומצם על מנת לאפשר למסורת המשפט המקובל לפרש את החוק עבור כל מקרה לגופו.

לכן, כאשר אנו נתקלים בביטוי Common law הנפוץ מאוד בתרגום משפטי, יש להבין כי התרגום העברי הנכון, "הדין החל" הוא בדיוק דוגמא מופתית לתרגום בין שיטות. המשפט המקובל כמסורת משפטית לעומת "הדין החל" כמערכת חוקית החלה על מערכת המשפט ומציבה לה סייגים. כאשר רוח דברים זו נמצאת בראש המתרגם בזמן העבודה, ניתן לבצע תרגום המעביר את המהות המשפטית בדיוק בצורה הנחוצה, בין החוקים המקוריים במשפט המקובל שיש להשאיר בצורתם המקורית להבנה מדויקת, ובין הגישה המשפטית הקרובה יותר למסורת העברית שתהיה מובנת לקורא.

אתגרים נוספים בעבודת תרגום משפטי

מונחים מקבילים

על אף כל האמור לעיל (אם כבר בשפה משפטית עסקינן), אחרי הכול ירשה מדינת ישראל את מערכת המשפט מהשלטון הבריטי וחוקים רבים נותרו ללא כל שינוי ולכן ניתן לתרגמם באופן מושלם, נציין מתוכם:

 • פקודת הנזיקין – הבסיס לכל דיני הנזיקין בישראל מבוסס ברובו על המשפט הבריטי. מכילה מונחים זהים הניתנים לתרגום ישיר כמו "כוח עליון" (act of god או יופיע בלטינית כ-vis major) או "מצג" (Representation).
 • סדר הדין הפלילי – עקרונות רומים המוחלים בסדר הדין הפלילי הישראלי ונשמרים בעברית בשפת המקור כמו "הביאס קורפוס", או "אליבי" (מלטינית: מקום אחר).
מונחים ממקורות שפתיים שונים

עקב המקורות השונים, משובצת השפה האנגלית המשפטית בשלל ביטויים לטיניים. מאותה הסיבה, מופיעים ביטויים ארמיים ועבריים עתיקים שונים במסמכים משפטיים בעברית. נציין כמה:

ביטויים לטיניים ותרגומם

 • Mens reus – יסוד נפשי (לכוונה פלילית)
 • Actus reus – יסוד עובדתי
 • Ad hoc – לעניין זה
 • Bona fide – בתום לב
 • De facto – ניתן לתרגם פשוט כ-"דה פאקטו" או במונח שהשתמר מהמסורת הרמב"מית – "בפועל"
 • Inter alia – בין השאר
 • Prima facie – על פניו
 • Per se – כשלעצמו

ביטויים חז"ליים המתורגמים ללטינית

קל וחומר – Fortiori

אדרבה – Contra

אין שליח ממנה שליח – Erageled delegatus non potest

מלכתחילה – In initio

ביטויים חז"ליים המתורגמים לאנגלית

 • עשיית עושר ולא במשפט – Unjust enrichment
 • אהדדי – Mutually
 • במזיד – Intentionally

לסיכום, המתרגמים הנבחרים לבצע תרגום משפטי חייבים להכיר את המונחים המקובלים הן בעברית והן באנגלית בכדי לדעת לדייק ככל הניתן בחומר המתורגם. אנו גאים בצוות של מומחים משפטיים, ומספקים תרגומים משפטיים מהימנים, איכותיים ומקצועיים.

 

 

שינוי גודל גופנים