Keep your trousers up

article-icon

על ההבדלים בין תרגום מעברית לאנגלית אמריקאית והאנגלית הבריטית.

בבואנו לבצע תרגום מעברית לאנגלית, במיוחד בתרגום אנושי יותר ובשפה חופשית, חשוב שנשאל את עצמנו לאיזה ניב של אנגלית אנחנו מייעדים את התרגום. בתהליך של לוקליזציה של טקסט, חשוב שנתאים לא רק את שפת היעד, אלא נבצע רגולציה מקומית ונחבר אותו אל תרבות הקורא ומנהגי המקום. הדבר נעשה מורכב יותר בתרגום מעברית לאנגלית מאחר וישנן מדינות רבות דוברות אנגלית. על מנת לבצע התאמה מיטבית, חשוב שנכיר הבדלים מהותיים בין האנגלית האמריקאית לבריטית כדי לבצע תרגום מדויק וקולע לקהל הקוראים.

הבדלי איות בתרגום לאנגלית

ישנם הבדלים רבים בין האיות האמריקאי והבריטי, חלקם ממש עד צורת הטייה שונה.

איות פועל סביל

בהטיית הפועל לסביל באנגלית האמריקאית, נשתמש לרוב בסיומת "ed". כמו למשל "Burned" או "learned". באנגלית הבריטית, תחליף אותה הסיומת "t". כלומר, "Burnt" או "learnt".

הבדלי איות שונים בפעלים ושמות עצם

במילים רבות בהם יש L אחת באנגלית האמריקאית, תהיה המילה מאויתת ב-L כפולה בבריטית. למשל, באנגלית הבריטית נכתוב: Cancelled, Marvellous, Jewells.

אותו הדבר קורא בסיומת "ize" באנגלית האמריקאית המתארת לרוב תהליך של שינוי כלשהו בעצם כמו ב-Visualize, Realize, Familiarize. באנגלית הבריטית, הסיומת מאויתת ב-S (Visualise, Realise).

ישנם הבדלים רבים אחרים, למשל:

  • אמריקאית: Color, Flavor בריטית: Colour, Flavour.
  • אמריקאית: License , Defenseבריטית: Defence, Licence.
  • אמריקאית: Center, Fiber בריטית: Centre, Fibre.

שם עצם כולל בלשון רבים

שמות עצם כוללים הינם שמות עצם המתייחסים לקבוצה של דברים כמו צאן, להקה, עדר. בעברית, וכך גם באנגלית אמריקאית, מתייחסים אל שמות עצם כוללים בלשון יחיד. באנגלית הבריטית לעומת זאת, ניתן להתייחס אליהם בלשון יחיד או לשון רבים. למשל, בעוד שבאנגלית האמריקאית נאמר תמיד "The band is playing tonight", באנגלית הבריטית ניתן לומר גם "The band are playing tonight". תופעה זו מעניינת מכיוון שהיא יכולה להוסיף הרבה צבע בביצוע תרגום מעברית לאנגלית. נוכל לבחור להשתמש בה, או לוותר עליה לפי זרימת הטקסט והוספה שלה תיתן עוד צבע בריטי לסגנון הכתיבה.

השימוש בזמן עתיד

המילה "Shall" באנגלית האמריקאית לרוב תעורר יותר רושם של מצב היפותטי. כמעט נצפה שיהיה שם "If" – "I shall go to the game if it will not rain". לעומת זאת, באנגלית הבריטית, במקומות רבים בהם אם נבצע תרגום מעברית לאנגלית נתרגם את זמן העתיד כ-Will, נשתמש באנגלית הבריטית כזמן עתיד רגיל ב-Shall. I shall go to the game now.

מילות השיוך

באנגלית האמריקאית והבריטית נעשה שימוש שונה במילות השיוך. במקומות בהם האנגלית האמריקאית תשתמש במילה Have, תשתמש הבריטית ב-Got. למשל, את המשפט "האם יש לך את החולצה הזו?" נבצע תרגום לאנגלית לאמריקאית כ: "Do you have this shirt", בעוד בבריטית נתרגם: "Have you got this shirt?".

אוצר מילים שונה בשפה המדוברת

בשפה הבריטית המדוברת, שגורות מילים רבות לתיאור עצמים רבים מחיי היומיום באופן שונה בתכלית מהאנגלית האמריקאית. אלו כמה מההבדלים הנפוצים:

  • בעוד תרגום לאנגלית אמריקאית למילה "מכנסיים", יהיה "pants", הרי שעבור תרגום לאנגלית בריטית נשתמש במילה "Trousers". במילה "Pants" נשתמש כדי לתרגם "תחתונים".
  • את המילה "דירה" נתרגם באמריקאית ל-"Apartment" ובבריטית ל-"Flat".
  • "מעלית", נתרגם באמריקאית ל-"Elevator" ובבריטית ל-"Lift".
  • "תיבת דואר" נתרגם באמריקאית ל-"Mailbox" בעוד הבריטים ישלחו את המכתבים שלהם ב-"Postbox".
  • אמריקאים מעדיפים את הנקניקיות שלהם כ-"Sausages" בעוד הבריטים מעדיפים "Bangers".
  • תרגום לאנגלית אמריקאית לחנות יהיה "Store" ואילו הבריטים יעדיפו לעשות את הקניות שלהם ב-"Shop".

הבדלים אלה והרבה אחרים, מבחינים את האנגלית האמריקאית מהבריטית וראוי להתייחס אליהם על מנת להפנות את שפת היעד אל קהל הקוראים הרלוונטי.

שינוי גודל גופנים