על אודות תרגום משפטי

article-icon

תרגום משפטי מקצועי: בראש סדר העדיפויות

המונח תרגום משפטי אינו בהכרח תרגום לצורך  בית המשפט, לכתבי אישום או הגנה כפי שאולי משתמע ממנו. הוא יכול להיות תרגום שיש לו חשיבות משפטית כמו חוזה, ירושה שהתקבלה בחו"ל, מסמכים הדרושים למשקיע, או מסמכים רשמיים הדרושים לצורך חוזה עבודה בחו"ל. כל אלה דוגמאות למסמכים הדורשים תרגום משפטי בשל המינוח והניסוח המקובלים והנדרשים בתחום. לכן תרגום משפטי צריך להיות מדויק שכן לכל מילה ולכל ניואנס בתרגום יש חשיבות מכרעת. בין כל השפות המוכרות לנו, השפה המשפטית היא שפה מיוחדת, בעלת אוצר מלים ואפילו תחביר מיוחד משלה. בוודאי יצא לכם לקרוא חוזה שכירות או חוזה משכנתא בעברית כשלא הבנתם חצי מילה ממה שנאמר בו. כשמדובר בתרגום משפטי, יש צורך להכיר את המינוחים המדויקים בשני הכיוונים, בשפת המקור ובשפת היעד.

תרגום חוזים משפטיים למען הלקוח

יתרה מכך, תרגום משפטי מחייב את המתרגם לקרוא את המסמך ולהבין מה מטרתו, להבין את הטענות של כל צד ומטרותיהם, שכן תרגום לקוי ולו במעט עלול לעלות ללקוח בנזקים כבדים. מלים בעלות משמעות אחת בשפה המדוברת עלולות לקבל משמעות הפוכה לחלוטין כאשר מדובר במינוחים המשפטיים. למעשה המתרגם הוא חוליה בשרשרת של פעולות שהלקוח צריך לבצע כדי להשיג את מטרתו. חולית התרגום המשפטי היא חיונית ביותר והרבה מהתהליכים הבאים תלויים בה. לעתים יש צורך להעביר במהירות מסמכים ממדינה למדינה, מערכאה לערכאה וההקפדה על דיוק התרגום היא משמעותית כך שתהיה מובנת בשני היעדים.

אחריות המתרגם

מתרגם משפטי בעל אחריות אישית וידע משפטי עשוי לעתים לגלות במהלך התרגום ליקויים בחוזה, סתירות או סעיפים בעיתיים. יש מתרגמים החשים חובה להפנות את תשומת לבו של הלקוח לסעיפים אלה. הלקוח לא תמיד קורא בעיון את כל הסעיפים, אך עבודת התרגום היסודית עשויה לעורר שאלות חשובות אלה. המתרגם יכול לעלות על ניסוח בעייתי בשפת המקור עצמה ולערוך בירור עם הלקוח גם לגבי סוגיות אלה. כך שתרגום משפטי הוא בעל חשיבות רבה יותר מאשר תרגום רגיל והמשמעויות שלו כבדות יותר. לכן חשוב להקפיד על תרגום מקצועי וידע לא רק בשפה אלא גם בתחום הנדון.

שינוי גודל גופנים